Richter Gedeon Általános Iskola


Telefon: 37/358-014
Fax: 37/358-014
E-mail: richter.ecsed@gmail.com
titkarsag@richter-ecsed.edu.hu

Iskolánkért Alapítvány

Kérjük, hogy adója 1%-ának felajánlásával támogassa közös céljaink elérését.
Köszönjük!


A kedvezményezett adószáma: 18575242-1-10
A kedvezményezett neve: ECSÉDI ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

iskola


Legfőbb feladatunknak tekintjük a gyermek személyiségének sokoldalú formálását. E feladatnak 3 alappillére: az oktató-nevelő munka, a tehetséggondozás és a felzárkóztatás.

A pedagógiai munka nem korlátozódik csupán a meghatározott tudásanyag átadására: a szolgáltatás biztosítása mindig felvállalt értékek mentén zajlik, amelynek közvetítése és képviselete szintén a szolgáltatás része.

Nyelvoktatás

Intézményünkben a gyermekek idegen nyelvként a németet tanulják, 4. osztálytól, csoportbontásban. A 2008/2009-es tanévtől bevezetésre került az emelt szintű nyelvoktatás, 4. osztálytól, felmenő rendszerben.
Szeretnénk, ha 8. osztályban a gyermekek egy része képes lenne teljesíteni az alapfokú nyelvvizsga követelményeit.
A 2009/2010-es tanévtől a 7. és 8. osztályos tanulók szakköri formában ismerkedhetnek az angol nyelvvel.

Informatikaoktatás

Korunk talán legnagyobb kihívása, hogy gyermekeink megfelelő módon tudjanak eligazodni a digitalizált világban. Ennek érdekében már 3. osztálytól részesülnek informatikaoktatásban diákjaink. Lehetőségként itt is megjelenik az a kívánalom, hogy 8. osztályban alapfokú számítógép-kezelői vizsgát tehessenek a tanulók.

Középiskolai előkészítő órák

A 8. osztályos tanulók részesülnek ebben a képzésben magyar nyelv és irodalomból, matematikából. Fontosnak tartjuk, hogy a megtanult, elsajátított ismeretanyag rendszerbe kerüljön, a hiányosságok pótlódjanak, s ezzel jobb teljesítményt nyújtsanak a tanulók a felvételi vizsgákon, valamint a középfokú intézmények 1. évfolyamán.

Kommunikációóra

A hétköznapi élethelyzetekben való helytálláshoz kapnak segítséget a nebulók ezeken az órákon.

Felzárkóztatás

A gyermekek különböző tempóban érnek, nem egyformán sajátítják el a tanulandókat, más ütemben ismerik meg a világot. Akadnak a diákok között olyanok is, kik nehézségekkel küzdenek a tanulás különböző területein. Őket segítik a korrepetálások, a felzárkóztató, fejlesztő órák.
Ezen órák mindegyikének más-más a feladata, tartalma, illeszkednek a tanulók egyéni sajátosságaihoz. A kistérségi közoktatási feladatellátáson belül intézményünkben logopédiai ellátás folyik. a foglalkozásokon óvodás és általános iskolás gyermekek vesznek részt.

Visszaszámlálás

Nyári szünetig

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ

Hatvani Tankerületi Központ 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.
Tel: +36 (37) 795-214
E-mail: hatvan@kk.gov.hu

© Copyright 2020  - All Rights Reserved